Fotovoltaika - čistá energia zo Slnka

Fotovoltaika

Fotovoltaika (spisovne slovensky označovaná ako fotovoltika) je premena slnečnej energie na energiu elektrickú. Táto premena prebieha vďaka fotovoltaickému efektu, ktorý nastáva v kremíkových polovodičových vrstvách fotovoltaických panelov (modulov), tvarovo podobných solárnym kolektorom. Alternatívou k mono- alebo polykryštalickému kremíku sú tzv. tenké vrstvy (thin-films), založené na báze chemických zlúčenín (CdTe - Cadmium tellurid, CIS - Cooper indium diselinid), ktoré sa nanášajú na podklad.

Jednotlivé fotovoltaické panely sa navzájom spájajú do radov (string), pričom niekoľko radov dohromady vytvára fotovoltaický generátor.

Fotovoltaické generátory môžu byť umiestnené na strechách, fasádach budov alebo priamo na zemi. V závislosti od typu inštalácie následne rozlišujeme sieťové, alebo ostrovné systémy, na ktoré sa generátor napája.

Typy fotovoltaických systémov

 1. Sieťové systémy: celá produkcia elektrickej energie je odpredaná do verejnej elektrickej siete za vopred dohodnutú výkupnú cenu.
 2. Ostrovné systémy:

a) priamo napojené na spotrebič

b) elektrická energia produkovaná fotovoltaickým systémom je zálohovaná najčastejšie pomocou batérií

c) fotovoltaický systém je kombinovaný so záložným zdrojom elektrickej energie. Týmto zdrojom môže byť aj samotná verejná elektrická sieť.

naše služby na kľúč, aj v jednotlivých krokoch

 • analýza lokality - fotografický záznam, meteo dáta, výpočty návratnosti, dizajn a návrh systému
  Používame: PS syst - švajčiarsky profesionálny projekčný software pre fotovoltiku, Meteonorm - celosvetová databáza meteorologických údajov pre presnú predikciu produkcie FV systémov
 • dokumentácia a povolenia - žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy (ZSE, SSE, VSE), stavebná a elektrotechnická dokumentácia
 • obstaranie a nákup fotovoltaického zariadenia - kvalitné nemecké panely Mage Solar, meniče Fronius, SMA, Kostal, Danfoss, upevňovacie prvky
 • inštalácia a zapojenie fotovoltaiky - skúsený team
 • servis a údržba - sme tu pre Vás po celú dobu životnosti zariadenia

Prečo áno pre fotovoltaiku?

 • patrí medzi obnoviteľné zdroje energie - funguje iba vďaka žiareniu zo Slnka, ktoré nám bude k dispozícií najbližších 5-8 miliárd rokov
 • pri výrobe elektrickej energie neprodukuje žiadne skleníkové plyny (napr. CO2) a ani iné nebezpečné, znečisťujúce látky
 • Vy sami ste producentom (výrobcom) elektrickej energie a podieľate sa na tvorbe energetického mixu na Slovensku z alternatívneho zdroja energie
 • fotovoltaika znižuje závislosť od elektriny produkovanej z jadrových elektrárni, či nutnosť výstavby ďalších uhoľných elektrární, ktoré negatívne zasahujú do zdravia nás všetkých
 • vytvárate si svoju vlastnú energetickú nezávislosť - plynová kríza v januári 2009 mnohým z nás narobila vrásky - pokiaľ ste však Vy sami výrobcom plnohodnotnej a efektívnej elektrickej energie, nemáte sa čoho báť
 • možnosť investovania Vašich úspor - istý a pravidelný výnos Vám zhodnotí úspory pomocou štátom garantovanej výkupnej ceny stanovenej na 15 rokov lepšie ako šetriaci účet v akejkoľvej banke - v závislosti od podmienok môže ísť cca o 5 - 10% ročne
 • v súčasnej globálnej ekonomickej kríze investujete do reálne produkujúceho zariadenia a nie do akcií, či na trhy, ktoré sú na druhom konci zemegule
 • pri správnom posúdení lokality a dodržaní pokynov pre inštaláciu, ide o bezrizikovú investíciu s istou návratnosťou

Kontakt

GENERM, s.r.o.

Gogoľova 18
851 01 Bratislava
SLOVENSKO

SK +421 (0) 905 86 22 15
AT +43 (0) 681 1028 0163
Skype: generm.com

Vyhľadávanie

(c) GENERM, s.r.o. 2009. Všetky práva vyhradené.Kopírovanie zakázané.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode