Fotovoltaika - čistá energia zo Slnka

Najčastejšie otázky

Čo je to fotovoltaika?

Fotovoltaika je priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov z rôznych materiálov, najčastejšie však z kremíka.

Panely vyzerajú podobne ako solárne kolektory, väčšinou sa umiestňujú na strechy rodinných domov. Môžu však byť aj súčasťou fasády administratívnych budov, či umiestnené na špeciálnych držiakoch nad zemou. Sú obdĺžnikového tvaru a ich povrch pripomína sklo. Veľkosť panelu je cca 1,5 mx0,80 m a hrúbka cca 10 cm, váha okolo 10 kg.

Fotovoltaické články neprodukujú žiadne škodlivé látky, ani emisie CO2. Pri ich prevádzke nevzniká žiaden hluk, nemajú vplyv na organizmy v okolí, ani na živočíchov. Po inštalácii fungujú nepretržite bez zásahu človeka, netreba ich každý deň zapínať alebo vypínať.

Aká je história fotovoltaiky?

Fotovoltaický jav bol objavený už v roku 1839 Edmundom Becquerelom. Fotovoltaika sa však začala využívať až v 50-tych rokoch minulého storočia. Momentálne patrí medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa technológie spomedzi obnoviteľných zdrojov energií.

Aké sú skúsenosti s využívaním zo zahraničia a na Slovensku?

Fotovoltaika patrí medzi obľúbené obnoviteľné zdroje energie o čom svedčí fakt, že napr. v Nemecku k júlu 2009 bolo inštalovaných sumárne už 5,1 GWp, pričom najväčšia inštalácia má 60 MWp. V Taliansku prvé inštalácie majú 40 rokov a stále produkujú elektrickú energiu. Susedná Česká republika má k dnešnému dňu inštalovaných 90 MWp a vďaka priaznivým legislatívnym podmienkam by do konca roka 2010 mal inštalovaný výkon dosiahnuť celkovo 500 MWp.

Na Slovensku fotovoltaika nemá dlhú tradíciu kvôli absencii legislatívnych podmienok, avšak v súčasnosti naberá význam a vďaka pokroku v technológii je to vhodná a obľúbená investícia aj pre Slovákov. Momentálne najväčšia realizovaná inštalácia prezentačného charakteru sa nachádza v Bratislave, na Matematicko-Fyzikálnej fakulte UK, s inštalovaným výkonom 100 kWp.

 

Aká je životnosť fotovoltaického panelu a z čoho sa skladá fotovoltaický systém?

Životnosť fotovoltaického panelu je uvádzaná 25 rokov, môže to byť však oveľa viac so súčasnou technológiou.

Celý fotovoltaický systém, ktorý sa najbežnejšie používa, s inštalovaným výkonom do 10 kWp a je pripojený do siete sa skladá:

 • fotovoltaické moduly (panely)
 • kryté spojky káblov
 • kabeláž pre jednosmerný prúd (DC)
 • hlavný vypínač jednosmerného prúdu
 • menič napätia (inverter)
 • kabeláž pre striedavý prúd (AC)
 • elektromer napojený do siete

Ako sa dá s fotovoltaikou ušetriť? Prečo ide o bezrizikovú investíciu?

Pokiaľ sa rozhodnete nainštalovať si fotovoltaický systém napr. na streche Vášho rodinného domu - stanete sa sami výrobcami elektrickej energie. Túto elektrickú energiu následne predávate do verejnej elektrickej siete za sumu 0,43072€/1kWh (do 100 kWp vrátane). Vy sami pre svoju vlastnú spotrebu nakupujete elektrinu od elektrárni v závislosti od tarify a kraja, ale cca za sumu 0,12€/1kWh.

Rozdiel tvorí Váš zisk. Samozrejme, najprv ide o zaplatenie toho, čo ste investovali. Návratnosť je však, v závislosti od mnohých faktorov okolo 8 - 12 rokov.

Keďže momentálne je doba výkupu stanovená zákonom na 15 rokov a jej cena podľa výnosu URSO č. 7/2009 z 9.9.2009, máte istotu, že sa Vám investované náklady vrátia, následne po dobe návratnosti budete produkovať už len čistý zisk pre Vašu domácnosť. Neskôr sa môžete rozhodnúť odpojiť sa od verejnej siete a produkovať si elektrinu výlučne pre svoju spotrebu a tým pádom ju máte úplne zadarmo.

Kde na Slovensku sa dá fotovoltaika využiť? Je tu dostatok slnečných dní pre takúto technológiu?

Ak si pozriete mapu globálneho slnečného žiarenia pod optimálnym sklonom v SR zistíte, že tie najlepšie podmienky sú na juhu Slovenska, medzi Bratislavou a Štúrovom.

Avšak vzhľadom na to, že techológia postupuje dopredu a fotovoltaické panely sú schopné využiť nielen priame, ale aj difúzne žiarenia oveľa efektívnejšie ako pred niekoľkými rokmi, je pre fotovoltaiku vhodné takmer celé územie SR.

Konkrétne podmienky Vašej lokality určíme na základe merania. Príp. si pozrite modelové príklady pre rôzne časti SR.

Čo keď je zamračené a slnko nesvieti - ako pôsobí na výkon leto a ako zima?

Fotovoltaika funguje aj pri nepriamom slnečné žiarenie, to znamená, že aj keď je zamračené, elektráreň vyrába tiež, samozrejme o niečo menej ako pri bezoblačnom počasí. Elektrina sa teda vyrába aj keď slnko nesvieti priamo na panely.

V lete je výkon najväčší v porovnaní so zimou. Neznamená to však, že v zime sa elektrina nevyrába. Dimenzovanie fotovoltaického systému zahŕňa podrobne každý jeden mesiac roka a jeho účinnosť, ktorú uvádzame je priemerná, teda rozpočítaná na celý rok.

Poskytuje Vaša firma komplexnosť riešenia (od zámeru - prepočet - po realizáciu)?

Poskytujeme tieto komplexné služby:

 • meranie a dimenzovanie systému (práca na lokalite, tieniaca analýza)
 • výpočty pre najlepšie umiestnenie systému (sklon, počet modulov, orientácia, a pod.)
 • ekonomické ukazovatele - návratnosť, zisk, straty
 • príprava projektovej dokumentácie
 • vybavenie administratívnych úkonov pre inštaláciu a pripojenie FV systému
 • sprostredkovanie nákupu zariadení
 • realizácia - zabezpečenie inštalácie a zapojenie technológie
 • pravidelná kontrola a údržba FV systémov po dobu prevádzky

Nemôže fotovoltaický článok poškodiť dážď, krúpy - alebo rozbiť padajúca vetva zo stromu? Ako sú chránené voči vonkajším vplyvom?

Odolnosť samotných modulov sa testuje rôznymi spôsobmi v laboratóriách tak, aby bola zabezpečená ich odolnosť aj v pomerne extrémnych podmienkach. Napríklad - na panel sa vystrelí 10 ľadových guličiek o rýchlosti 82,8 km/hod, do rohu, priamo na spojenia medzi bunkami a podobne. Ide teda o naozaj pevný materiál.

Veľký dôraz však treba klásť aj na samotné upevnenie panelov - či už na streche alebo aj priamo na zem. Tu je taktiež dôležité nezabudnúť na možnú silu vetra, či vplyvy sadania podložia a investovať do kvalitných upevňovacích prvkov.

Samotnú inštaláciu odporúčame poistiť.

Je to výhodnejšie ako iné zdroje energie - voda, vietor? Prečo je to výhodnejšie?

Pozitíva zhrnieme nasledovne:

 • ľubovoľný inštalovaný výkon
 • žiadne pohyblivé časti (neplatí pre sledovacie systéme)
 • takmer bezúdržbová prevádzka
 • jednoduchá montáž
 • vhodné pre jednotlivcov

Ako dlho trvá realizácia - od objednania Vašich služieb po napojenie elektrickej siete?

Realizácia inštalácie je závislá najmä od povoľovacieho procesu, ktorý môže trvať 3 mesiace až pol roka. Samotnú montáž strešnej inštalácie o veľkosti 5 kWp je možné realizovať za jeden deň.

 

Na čo musím dbať pri stavbe nového domu, ak viem, že budem chcieť využívať fotovoltaiku (z hľadiska umiestnenia, stavebných príprav, a pod.)?

Južná orientácia strechy (fasády), sklon strechy 30 - 40°, eliminovanie tieniacich prvkov (komín, anténa, satelit a pod.), statika strechy pre vyššiu záťaž.

Môžem si vyrobenú elektrinu nechať pre vlastnú domácnosť? Dá sa pomocou fotovoltaiky kúriť alebo vyrobiť teplá voda?

V súčasnosti je najvýhodnejšie vyrobenú elektrickú energiu predávať do verejnej elektrickej siete a nenechávať si ju pre vlastnú spotrebu.

Kúriť alebo vyrábať teplú vodu pomocou fotovoltaiky vonkoncom neodporúčame,keďže ide o neefektívne využitie získanej energie.

Môžem pre inštaláciu fotovoltaiky využiť Stavebné sporenie alebo úver z banky?

Túto možnosť momentálne preverujeme pre našich klientov, keďže stavebné sporiteľne si priamo na svojich stránkach uvádzajú možnosť použiť finančné prostriedky aj pre zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Kontakt

GENERM, s.r.o.

Gogoľova 18
851 01 Bratislava
SLOVENSKO

SK +421 (0) 905 86 22 15
AT +43 (0) 681 1028 0163
Skype: generm.com

Vyhľadávanie

(c) GENERM, s.r.o. 2009. Všetky práva vyhradené.Kopírovanie zakázané.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode