Fotovoltaika - čistá energia zo Slnka

Naše služby

Realizujeme výstavbu fotovoltických elektrární pre malých objednávateľov (rodinné domy, ploché strechy) na kľúč (tzv. turn-key).

 

Meranie a dimenzovanie fotovoltaického systému

Vstupné dáta získame na základe obhliadky a merania na lokalite pomocou:

 - fotografického záznamu,

- posúdenia vlastností a parametrov miesta inštalácie FV systému,

            - zamerania objektu voči svetovým stranám a tieniacim prvkom,

- definície a vyhodnotenia vplyvu tieniacich prvkov,

- práce s projektovou dokumentáciou existujúceho objektu,

- určenia vhodného miesta na umiestnenie jednotlivých komponentov FV systému,

- osobnej konzultácie so zákazníkom.

 

Navrhneme:

            - najvhodnejšiu technológiu,

- sklon a orientáciu panelov,

- kapacitu a spôsob inštalácie FV systému,

- spôsob využitia vyrobenej elektrickej energie,

- miesto a spôsob pripojenia do siete.

 

Výpočtom v priebehu nasledujúcich 10 pracovných dní spracujeme:

             - horizontálnu tieniacu analýzu a výpočet vplyvu blízkeho tienenia na FV systém,

- model „worst case“ na lokalite (21. december ako najkratší deň v roku),

- grafické a tabuľkové určenie množstva slnečného žiarenia v jednotlivých mesiacoch roka pre lokalitu na základe meteorologických meraní v hodinových intervaloch,

- straty FV systému pomocou diagramu,

- výšku investície.

 

Vyhodnotíme:

             - ročnú produkcia elektrickej energie,

- technologické vyhotovenie FV systému,

- náklady na prevádzku a údržbu,

- návratnosť FV systému.

Kontakt

GENERM, s.r.o.

Gogoľova 18
851 01 Bratislava
SLOVENSKO

SK +421 (0) 905 86 22 15
AT +43 (0) 681 1028 0163
Skype: generm.com

Vyhľadávanie

(c) GENERM, s.r.o. 2009. Všetky práva vyhradené.Kopírovanie zakázané.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode